Kyrkoordning 2018
Från 279 kr

Kyrkoordning 2018

2018
  • 432 sidor
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Art.nr: 52637234
  • 1 ex: 298 kr/st
  • 3 ex: 279 kr/st

Kyrkoordningen är Svenska kyrkans eget regelverk. Den förklarar vilka gemensamma regler som gäller i kyrkan och hur beslut ska fattas.

Kyrkoordning 2018 är ett oumbärligt arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan.

I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturminneslagen. Där finns också utdrag ur äktenskapsbalken och lagen om Svenska kyrkan och övriga lagar som tillkom i samband med ändringen av relationerna mellan Svenska kyrkan och staten.

(Kyrkoodningen utkommer i januari/februari varje år. De som har boken på abonnemang får den automatiskt.)

OBS! Har ni ett abonnemang kommer boken automatiskt. För abonnemangsfrågor ring kundservice 08-743 65 10.

Liknande titlar