Kyrkoordning med kommentarer (2018)

Kyrkoordning med kommentarer (2018)

Gunnar Edqvist; Maria Lundqvist Norling
  • 1008 sidor
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Art.nr: 52637265

I boken Kyrkoordning för Svenska kyrkan 2018 med kommentarer och angränsande lagstiftning finns kommentarer till varje enskild bestämmelse i kyrkoordningen i dess lydelse efter 2017 års kyrkomöte. Här redovisas bestämmelsernas närmare innebörd, förarbeten och praxis. Även de lagar kommenteras som tillkom när kyrka-statrelationerna ändrades år 2000 och som är av betydelse inte enbart för Svenska kyrkan utan även för andra trossamfund.

Boken är ett viktigt och angeläget arbetsredskap för kyrkoherdar, kanslichefer, kamrerer, ledamöter i kyrkoråd och församlingsråd och andra som behöver tolka och tillämpa kyrkoordningen i sitt arbete eller i sitt uppdrag som förtroendevalda.


Nästa upplaga kommer 2022.

Liknande titlar