Matrikel för Svenska kyrkan 2021

Matrikel för Svenska kyrkan 2021

Verbum
  • 516 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638736
Matrikeln är en uppslagsbok för dig som vill veta var präster- och diakoner tjänstgör. Här presenteras hela Svenska kyrkans organisation med dess församlingar och stiftskanslier, ledamöter i domkapitel och stiftsstyrelser och andra kyrkliga organisationer. Matrikeln innehåller en kort historik över alla stift och dess biskopar, kyrkostatistik samt en förteckning över indelningsändringar och upphörda församlingar och andra namnändringar. Här presenteras även ledamöterna i kyrkomötet samt man ges en överblick över de viktigaste kyrkomötesbesluten under året. 

Vilka är nyvalda i stiftsfullmäktige och Kyrkomötet? Hur många var kyrkotillhöriga i stiftet vid årsskiftet? Var finns dina gamla kollegor? Vem jobbar i din gamla församling? 
Vem är sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor i ditt stift? Vem är häktespräst? Vilka har återinträtt i vigningstjänst? Vilka har avgått?

För abonnemang kontakta kundservice: 08-743 65 10. Har ni redan ett abonnemang kommer nästa utgåva automatiskt.

Liknande titlar