Matrikel för Svenska kyrkan 2021

Matrikel för Svenska kyrkan 2021

Verbum
  • 516 sidor
  • Utgiven: 2021
  • ISBN/Art.nr: 52638736
Vem är sakkunnig i kyrkobokföringsfrågor i ditt stift? Vem är häktespräst? Hur många var kyrkotillhöriga i stiftet vid årsskiftet? Vilka har återinträtt i vigningstjänst? Vilka har avgått?  Vem jobbar i din gamla församling? Var finns dina gamla kollegor? 

Matrikeln är en uppslagsbok för dig som enkelt vill komma i kontakt med Svenska kyrkans församlingar eller veta var präster- och diakoner tjänstgör. Här finns även andra kyrkliga organisationer, stiftskanslier samt ledamöter i domkapitel, stiftsstyrelser och kyrkomötet samt en överblick över de viktigaste kyrkomötesbesluten under året. Matrikeln innehåller en kort historik över alla stift och dess biskopar, kyrkostatistik samt en förteckning över indelningsändringar och upphörda församlingar och andra namnändringar.

För abonnemang kontakta kundservice: 08-743 65 10. Har ni redan ett abonnemang kommer nästa utgåva automatiskt.

Liknande titlar