En väg till livsmod och tillit

  • 208 sidor
  • Utgiven: 2007
  • ISBN/Art.nr: 52630921

En väg till livsmod och tillit vänder sig till dig som söker efter en andlighet som fungerar i vardagen.

Hur kan ett möte med kristen tro uppstå? Med radbandet Frälsarkransen som redskap inbjuds du till detta möte mellan kristen tro och allmänmänsklig erfarenhet. Varje pärla i kransen berättar något om människolivets villkor - om förundran, kärlek och hopp, men även om ökentider, kamp och mörker. Genom att vandra från pärla till pärla och samtidigt möta berättelsen om Jesus får du möjlighet att reflektera över ditt eget liv och pröva trons livshållning i praktiken.

Författarna vill visa på en tro som bejakar livet utan att förneka dess mörka sidor - en tro som inte främst handlar om trygghet, men om mod att möta varje ny och okänd dag med förtröstan.Liknande titlar