Sändaren

Sändaren är en kristen allmän nyhetstidning med förankring i svensk folkrörelsetradition.

Sändaren bevakar, granskar och debatterar vad som sker i samhälle, kyrkor och samfund, ofta med ett internationellt perspektiv. Sändaren vill inspirera till en öppen och reflekterande tro, till sökande och till engagemang. Tidningen ser sig som organ för Equmeniakyrkan.

Sändarens upplaga är 6 200 ex (TS2015). 

Kontakt
Chefredaktör Annika Ahlefelt 010-199 34 53  annika.ahlefelt@sandaren.se
Prenumeration kundservice 08-462 28 50  prenumeration@sandaren.se