Hur ni än kommunicerar – via broschyrer, nyhetsbrev, annonser eller tidningar – kan vi på Verbum hjälpa er. Vi sköter hela produktionen och tar hand om allt ifrån design och layout till bildbearbetning och original. Alltid med ert budskap och er målgrupp i fokus. Dessutom har vi lång publicistisk erfarenhet och journalistisk kompetens, och ställer gärna upp som bollplank när det gäller innehållsplanering, text- och bildfrågor. Självklart fixar vi även leveransen, oavsett om du vill ha den i tryckt eller digital form, skickad till församlingen eller direkt till era medlemmar.