Knyt livsfrågorna närmare Bibeln

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinar där Jonas Eek (präst, författare och opinionschef på Kyrkans Tidning) delar med sig av tankar kring hur ungdomars livsfrågor kan knytas närmare kyrkans undervisning. 40 minuters inspiration för teologisk och pedagogisk reflektion!

Webbinar med Jonas Eek

Konfirmandtiden är för många en unik möjlighet att få prata om – och processa de stora frågorna, både som individer och i grupp. Tänk att vi som kyrka får vara med och följa ungdomars utforskande efter identitet, mening och sammanhang. Det är stort, viktigt men inte alltid enkelt. Evangelisten Lukas påminner i Luk 2:41-52 oss vuxna om att möta unga med respekt och att ta deras tankar och åsikter på allvar. Det förutsätter att vi som ledare vågar bjuda på oss själva, vår livserfarenhet och vår kristna tro, för att kunna mötas i samtal på riktigt.  

Välkommen till ett webbinar där Jonas Eek (präst, författare och opinionschef på Kyrkans Tidning) delar med sig av tankar kring hur ungdomars livsfrågor kan knytas närmare kyrkans undervisning. 40 minuters inspiration för teologisk och pedagogisk reflektion!

Anmälan: mejla till utbildning@verbum.se

Datum och tid: 
torsdag den 28 januari klockan 15.00-15.40
Webbinariet är kostnadsfritt!