Via Mystica : konfirmandens bok

  • 192 sidor
  • Utgiven: 2007
  • ISBN/Art.nr: 52631379

I Via Mystica - Konfirmandens bok speglas livsfrågorna och den kristna tron i antologitexter, bibeltexter, författartexter och bilder – genom en mångfald av röster från olika platser, tider och kategorier av människor.

Bilderna i Via Mystica - Konfirmandens bok illustrerar inte enbart texterna utan fungerar även som tankeväckare för samtal. Boken innehåller också många frågor, övningar och faktarutor, samt uppgifter i anslutning till Bibeln och Psalmboken.

Innehållet i boken vill bekräfta tonåringars erfarenheter av smärta och ilska, men också lust och glädje över att leva.

Det här är din bok. Den innehåller både ord och bilder, men den är inte färdig. Det som saknas är dina ord, dina bilder. Och dina funderingar. Först när du har bidragit med den är det en färdig bok.

 

Liknande titlar