Kyrkoåret

Livet i kyrkans gemenskap börjar med dopet. Också Jesus offentliga gärning inleddes med dopet i Jordan. Prästen och teologen Jonas Eek reflekterar kring dopets betydelse och pedagogik:

JANUARI
Jonas Eek | © Johannes Frandsen