Den svenska kyrkohandboken : Utdrag, flerspråkig

Den svenska kyrkohandboken : Utdrag, flerspråkig

Svenska kyrkan
  • 184 sidor
  • Utgiven: 2011
  • ISBN/Art.nr: 52635070

Innehåller utdrag ur 1986 års handbok på engelska, franska, tyska och spanska utifrån de fyra gudstjänstordningarna: Högmässa, Dop, Vigsel, Begravning.

Lätt reviderad efter Bibel 2000 enl. Kyrkomötesbeslut 2009. Beslut från Kyrkomötet 2017 att denna gäller under 2018.