Illustrationer Kyrkokalendern 2020-2021

Här kan du ladda ned färgläggningsblad till Barnens gudstjänst

November/December 


Första söndagen i advent - Ett nådens år

Andra söndagen i advent Tema - Guds rike är nära

Tredje söndagen i advent - Bana väg för Herren 

Fjärde söndagen i advent -  Herrens moder

Julafton/Julnatten - Den heliga natten och Jesu födelse 

Annandag jul - Martyrerna 

Söndagen efter jul - Guds barn 

Januari 


Nyårsdagen - I Jesu namn 

Söndagen efter nyår - Guds hus

Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus

Första söndagen efter trettondedagen – Jesu dop

Andra söndagen efter trettondedagen - Livets källa

Tredje söndagen efter trettondedagen - Jesus skapar tro

Septuagesima - Nåd och tjänst

Februari


Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus 

Fastlagssöndagen - Kärlekens väg

Askonsdagen - Bön och fasta

Första söndagen i fastan - Prövningens stund 

Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron    

Mars


Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskan 

Midfastosöndagen - Livets bröd 

Jungfru Marie bebådelsedag - Guds mäktiga verk

Palmsöndagen - Vägen till korset

 

April


Skärtorsdagen - Det nya förbundet 

Långfredagen - Korset

Påsknatten - Genom död till liv 

Påskdagen - Kristus är uppstånden

Annandag påsk - Möte med den uppståndne 

Andra söndagen i påsktiden - Påskens vittnen 

Tredje söndagen i påsktiden - Den gode herden

Fjärde söndagen i påsktiden - Vägen till livet 

 

Maj


Femte söndagen i påsktiden - Att växa i tro

Bönsöndagen - Bönen 

Kristi himmelsfärds dag - Herre över allting

Söndagen före pingst - Hjälparen kommer 

Pingstdagen - Den heliga Anden

Annandag pingst - Andens vind över världen 

Heliga trefaldighets dag eller missionsdagen - Gud – Fader, Son och Ande

Juni


Första söndagen efter trefaldighet - Vårt dop 

Andra söndagen efter trefaldighet - Kallelsen till Guds rike 

Tredje söndagen efter trefaldighet - Förlorad och återfunnen 

Midsommardagen - Skapelsen

Den helige Johannes Döparens dag - Den Högstes profet

Juli


Apostladagen - Sänd mig

Sjätte söndagen efter trefaldighet - Efterföljelse

Kristi förklarings dag - Jesus förhärligad 

Åttonde söndagen efter trefaldighet - Andlig klarsyn 

Augusti


Nionde söndagen efter trefaldighet - Goda förvaltare

Tionde söndagen efter trefaldighet - Nådens gåvor

Elfte söndagen efter trefaldighet - Tro och liv

Tolfte söndagen efter trefaldighet - Friheten i Kristus 

Trettonde söndagen efter trefaldighet - Medmänniskan 

September


Fjortonde söndagen efter trefaldighet - Enheten i Kristus 

Femtonde söndagen efter trefaldighet - Ett är nödvändigt

Sextonde söndagen efter trefaldighet - Döden och livet

Sjuttonde söndagen efter trefaldighet - Rik inför Gud

Oktober


Den Helige Mikaels dag - Änglarna

Tacksägelsedagen - Lovsång 

Tjugonde söndagen efter trefaldighet - Att leva tillsammans 

Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet - Samhällsansvar

Tjugoandra söndagen efter trefaldighet - Frälsningen 

November


Alla Helgons dag - Helgonen 

Söndagen efter alla helgons dag - Vårt evighetshopp

Söndagen före domssöndagen - Vaksamhet och väntan

Domssöndagen -  Kristi återkomst


Extrabilder

Adam och Eva

Johannes föds

Paulus möter Lydia

Sackaios

Stormen