Leda och designa möten

Onlineutbildning ledd av Ing-Marie Rundwall

Har du i din roll som mötesledare funderat på vad det är som gör att vissa möten lyfter, andra går obemärkta förbi och en del formligen störtdyker? Beror det på dagsformen hos dig som leder eller dynamiken i gruppen? Kanske. Går det att påverka och förändra? Absolut!

I den här utbildningen kommer du både få reflektera över och träna dig i hur möten kan ändra gestaltning utifrån hur de designas och planeras. 

Målet är att utbildningen ska ge dig:

 • Redskap och pedagogiska verktyg för att planera och strukturera effektiva möten.
 • Konkreta metoder för att öka gruppens gemensamma och enskilda ansvarstagande
 • Reflektion över och träning i att leda digitala möten med hög delaktighet och mötesglädje.
 • Träning i att kunna planera, genomföra och utvärdera möten på olika sätt

 

Information och innehåll

 • Utbildningen vänder sig till dig som vill utvecklas i din roll som mötesledare. Du kan till exempel vara chef, arbetsledare eller projektledare, där du i din roll leder olika typer av möten, med olika syften och mål.
 • Utbildningen genomförs i grupp om 8 - 25 deltagare.
 • Onlineutbildning via Verbums lärplattform. Utbildningen innehåller tre digitala utbildningstillfällen, där teoripass varvas med reflektioner och konkreta träningspass. Mellan utbildningstillfällena får du övningar att testa på hemmaplan.

Utbildningsledare: Ing-Marie Rundwall

Utbildningsdatum:

Modul 1: 29 april, 9.30-11.30
Modul 2: 20 maj, 9.30-11.30
Modul 3: 3 juni 9.30-11.30

Modul 1 - Att vara mötesledare


 • Vad behöver jag som ledare göra annorlunda när förändring sker så snabbt?
 • Hur har sättet att leda möten förändrats?
 • Krävs det nya förmågor att leda en grupp digitalt?
 • Vilka förmågor behöver jag som mötesledare träna på?
 • Finns det några tips för att mötena ska uppfattas roligare, bättre och snabbare komma till resultat?

Modul 2 - Att planera och designa utifrån vad du vill uppnå


 • Hur kan jag skapa förutsättningar för ett gott samarbete? Om vikten av både tänka struktur och kultur.
 • Hur kan jag påverka mötets resultat genom planering och genomförande?
 • Delaktighet, dialog och ansvarstagande på grupp- och individnivå.
 • Feedback – förutsättningar för att lyckas

 

Modul 3 - att leda digitala möten som inte blir platta


 • Krävs det speciella förmågor för att leda digitala möten?
 • Pedagogiska metoder för att digitala möten ska ge energi och utveckla deltagarna
 • Vad går (inte) att göra på digitala möten?
 • Hur kan jag designa digitala möten med platta skärmar som inte upplevs platta

 

Pris:

5 750 kronor/deltagare exklusive moms. I priset ingår dokumentation och konkreta övningsexempel.

Anmälan:

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mejl till utbildning@verbum.se. När du är registrerad på utbildningen får du en inloggning till Verbums lärplattform, där du hittar mer information och material inför utbildningen. Anmälan är bindande och personlig.


Ing-Marie Rundwall har arbetat hela yrkeslivet med utvecklingsfrågor och ledarskap i roller som, stiftskonsulent, rektor, förvaltningschef och utbildningsdirektör. Hon är utbildad församlingspedagog i grunden och har en masterexamen i Ledarskap och organisation. I nuläget arbetar Ing-Marie med styrnings- och ledningsfrågor, coachning av chefer, processledning och ledningsgruppsutveckling genom eget företag.