Luther

Vi på Verbum fortsätter att vårda reformationens pedagogiska grundfrågor: Hur ska vi – i vår tid och på vår tids språk – tala om dop och tro, Gud och kyrka? Och hur kan vi använda ny teknik i kyrkans undervisning? Verbums utgivning syftar till just detta – att på olika sätt berätta om kristen tro för att stärka människors kristna tro, rusta kyrkans medarbetare, och fördjupa de många möten som äger rum i kyrkan.