Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev

Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev

I boken Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev möter vi Martin Luther i hans brev. 68 stycken brev är nyöversatta från latinet och tyskan och publiceras i sin helhet. De är utvalda så, att de täcker hela Luthers vuxna liv och låter läsaren möta honom i olika roller och situationer. Flera av breven börjar med den hälsning, som gett boken dess titel: Nåd och frid i Kristus.

Läs mer