Medlemskommunikation

Nå ut till alla i församlingen.

Låt oss göra er församlingstidning

Prova på att göra er egen församlingstidning - vi hjälper er genom hela processen!

Vi hjälper er nå ut även till de som vanligtvis inte har någon kontakt med kyrkan.

Ni är experter på er församling och ert behov av kommunikation – vad vi kan hjälpa till med är inspirerande artiklar, formgivning och redaktionellt stöd. Ert lokala material lyfts fram, medan Verbum bidrar med reportage om livet i stort och smått: humor, skadeglädje, snällhet, utanförskap, kärlek, vrede, sorg och sökande.

Vi sköter layout, tryck och distribution, direkt hem i brevlådan till församlingsborna eller genom församlingen.

Ta hjälp av artikelbanken

Färdiga artiklar skrivna för församlingar redo för publicering!

Artikelbanken är till för alla församlingar som behöver innehåll till sin medlemskommunikation; både församlingstidning, sociala medier, webbsidan och broschyrer.

Läs mer på artikelbanken.verbum.se

Kontakta oss!

Sofie Kalodimos, Marknadsansvarig Telefon: 010-195 96 92, Mejl:sofie.kalodimos@verbum.se
Sara Grant, Redaktör. Telefon: 010-188 34 16, Mejl:sara.grant@verbum.se

Streamstone

Vi på StreamStone hjälper er att få fler och nöjdare medlemmar

Vill ni också ha fler medlemmar som stannar kvar längre?

Vi vet att ett samarbete med oss ger ökad medlemsnöjdhet med upp till 78%, att aktiva inträden ökar med upp till 116%, att antalet dop ökar med upp till 36%, att öppningsfrekvensen av nyhetsbrev ökar med 45% och vi har hjälpt organisationer att öka sitt medlemsantal med över 20%.

Detta uppnår vi huvudsakligen genom att hjälpa er beskriva er Medlemsresa och ta fram genomtänkta kommunikationsprocesser. Genom att sätta medlemskommunikationen i process, menar vi, inför ni ett metodiskt arbete för att bygga medvetenhet om den nytta ni gör i samhället och skapa engagemang. En arbetsmetod som bevisligen ger resultat!

Läs mer om StreamStone.

Kontakta oss!

Caroline Hedin, Kommunikationsrådgivare och projektledarecaroline.hedin@streamstone.se
Ulf Dubois, Förändringsledare, kundkontakter och försäljningulf.dubois@streamstone.se