Runt Frälsarkransen, CD

Runt Frälsarkransen, CD

  • Utgiven: 2007
  • ISBN/Art.nr: 526034

I Gudstjänsten Runt Frälsarkransen följer man radbandet Frälsarkransen pärla för pärla med text, bön och sång. John Bell har förenat Martin Lönnebos böneform med den gudstjänstform som vuxit fram inom Iona Community.

Mässan är sammanställd av Leif Nahnfeldt, präst och musiker från Karlstad, som också har översatt John Bells gudstjänst i Frälsarkransens anda till svenska.

På CD:n finns alla sångerna från gudstjänsten, framförda av Karlstad Kammarkör. Den är en inspiration för såväl körer som för enskilda.