Genom boken ”Missionärerna” vill Jonas Jonson råda bot på vår kollektiva glömska.

- Jag vill medan jag ännu lever rädda något av berättelsen om Svenska kyrkans mission. Den som förlorar sitt minne tappar sin identitet. 

FÖRFATTAREN BERÄTTAR
Jonas Jonson | © Magnus Aronson