Pilgrimsmässan Stenens lovsång

Pilgrimsmässan Stenens lovsång

Maria Hulthén; Kristina S Furberg
  • 32 sidor
  • Utgiven: 2010
  • ISBN/Art.nr: 52633175

Finns att beställa hos Wessmans Musikförlag

Agenda för gudstjänstens ledare

21 lättsjungna sånger med folkmusikalisk färg. Stämsättningen är enkel och har Taizésången som förebild. Sångerna kan sjungas a cappella eller ackompanjeras av gitarr, piano eller orgel. Mässan utgår från de sju nyckelorden som en pilgrim bär med sig på sin yttre och inre vandring: andlighet, frihet, långsamhet, delande, bekymmerslöshet, tystnad och enkelhet. Texterna är främst inspirerade av naturen men också av mystiker som Johannes av Korset och Teresa av Avila.

Innehåll:
Vi tror
Också det svåraste
Regnet
Stenens lovsång
Luftens klarhet
När allt är vila
Kärlekens ström
Du som inte binder mig
Vänd mot mig själv
Jag vill vara
Om du öppnar dina händer
Omsluten
Låna mig din milda blick
Var inte rädd
Du som söker
Tankar som bin
Du är här
Min soluppgång
Mer älskade kan vi inte vara
Du bar mig
Tack

Liknande titlar