Utbildning i risk- och sårbarhetsanalys

Katarina Tingström är präst och leg. psykoterapeut.

Utbilda konfirmandarbetslaget i risk- och sårbarhetsanalys

Vet du hur man på ett enkelt sätt kan skapa trygga konfirmandläger?

Är du förberedd om olyckan är framme i barngruppen?

Vet du vilket stöd du ska ge till barn och unga som har evidens efter en kris?

I de nationella konfirmandriktlinjerna är det obligatoriskt för alla församlingar att göra en risk- och sårbarhetsanalys i konfirmandverksamheten, framförallt inför läger och resor. Känns tröskeln hög? Vi hjälper er att komma igång.

Utifrån Handbok för trygga och säkra verksamheter erbjuder vi nu digitala konsultationer/ utbildningstillfällen med prästen, leg. psykoterapeuten och författaren Katarina Tingström. Hon har varit verksam i många år som försvarsmaktspräst, polispräst och krissamordnare i Stockholms stift.

Under utbildningen får ni som arbetslag kunskap och verktyg utifrån er aktuella situation och era behov. Vi uppmuntrar att låta hela konfirmandarbetslaget vara med i utbildningsinsatsen. Då får ni både en gemensam nulägesbild och ett gemensamt förhållningssätt två viktiga byggstenar för ert fortsatta arbete. Metoden som både boken och utbildningen bygger på är de tre stegen: riskanalys, förebyggande åtgärder och krisplan/krishantering. Boken kommer användas som kursmaterial. 

Om utbildningen

I utbildningsinsatsen ingår 2,5 timmars skräddarsydd konsultation/utbildning online med Katarina Tingström, där ni får utbildning i och verktyg för att kunna jobba med metoden utifrån er lokala kontext. Målet är att ni efter utbildningen ska känna er trygga att arbeta vidare på egen hand och förstå betydelsen av ett gemensamt förhållningssätt.

Kostnad och antal deltagare

Kostnaden för hela arbetslaget (upp till 15 deltagare) är 14 500 kronor exklusive moms. Utbildningen genomförs för ett arbetslag per tillfälle och utgår från Handbok för trygga och säkra verksamheter. När ni anmält er kommer ni att få böcker postade till er. Det finns även möjlighet att låta hela konfirmandarbetslaget, inklusive de unga konfirmandledarna, vara med och vi kan då erbjuda utbildningstillfällen på kvällstid. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras via Zoom eller Teams. Vi rekommenderar att var och en sitter vid en egen dator, då det blir enklare för alla att följa. Efter utbildningen så kommer ni även få tillgång till de powerpoint-bilder som används.

Frågor och bokning

Skicka e-post till utbildning@verbum.se  för att boka. Om ni finns i Stockholmsområdet kan Katarina också hålla utbildningen på plats hos er.

Bokning

Mejla till utbildning@verbum.se  så tar vi fram ett utbildningstillfälle som passar er, både dag- och kvällstid är möjliga. Om ni finns i Stockholmsområdet kan Katarina också hålla utbildningen på plats hos er.

Handbok för trygga och säkra verksamheter ingår i kursavgiften!