Utbildning i risk- och sårbarhetsanalys

Katarina Tingström är präst och legitimerad psykoterapeut.

Utbilda konfirmandarbetslaget i risk- och sårbarhetsanalys

I de nya konfirmandriktlinjerna är det obligatoriskt för alla församlingar att göra en risk- och sårbarhetsanalys i konfirmandverksamheten, framförallt inför läger och resor. Känns tröskeln hög? Vi hjälper er att komma igång.

Utifrån Handbok för trygga och säkra verksamheter erbjuder vi nu digitala konsultationer/ utbildningstillfällen med prästen, leg. psykoterapeuten och författaren Katarina Tingström. Hon har varit verksam i många år som försvarsmaktspräst, polispräst och krissamordnare i Stockholms stift.

Under utbildningen får ni som arbetslag kunskap och verktyg utifrån er aktuella situation och era behov. Vi uppmuntrar att låta hela konfirmandarbetslaget vara med i utbildningsinsatsen. Då får ni både en gemensam nulägesbild och ett gemensamt språk, två viktiga byggstenar för ert fortsatta arbete. Metoden som både boken och utbildningen bygger på är de tre stegen: riskanalys, förebyggande åtgärder och krisplan/krishantering. Boken kommer användas som kursmaterial.

Om utbildningen

I utbildningsinsatsen ingår 2,5 timmars skräddarsydd konsultation/utbildning online med Katarina Tingström, där ni får utbildning i och verktyg för att kunna jobba med metoden utifrån er lokala kontext.  Målet är att ni efter utbildningen ska känna er trygga att arbeta vidare på egen hand. Det finns också möjlighet att boka en timmes uppföljande konsultation där ni får återkoppling på ert arbete. Det tillfället sker också online och bokas direkt med Katarina, utifrån vad som passar er planering och era tidsramar. Den uppföljande konsultationen ingår inte i kursavgiften.

Kostnad och antal deltagare

Kostnaden för hela arbetslaget (upp till 15 deltagare) är 14 500 kronor exklusive moms. Utbildningen genomförs för ett arbetslag per tillfälle och utgår från Handbok för trygga och säkra verksamheter, 5 ex av boken ingår i priset. Vill ni köpa fler ex får ni en kod vid anmälningstillfället som ger 15% rabatt på ordinarie pris.

Vi uppmuntrar att hela konfirmandarbetslaget deltar genom att erbjuda utbildningstillfällen på kvällstid. Utbildningen är webbaserad och kan genomföras via Zoom eller Teams. Vi rekommenderar att var och en sitter vid en egen dator, då det blir enklare för alla att följa.

Frågor och bokning

Skicka e-post till utbildning@verbum.se  så tar vi fram ett utbildningstillfälle som passar er, både dag- och kvällstid är möjliga. Om ni finns i Stockholmsområdet kan Katarina också hålla utbildningen på plats hos er.

Bokning

Skicka e-post till utbildning@verbum.se  så tar vi fram ett utbildningstillfälle som passar er, både dag- och kvällstid är möjliga. Om ni finns i Stockholmsområdet kan Katarina också hålla utbildningen på plats hos er.