Bilder från Se medmänniskan 23/11 2016

Talare

Program

Registrering och morgonkaffe

Inledning

Moderator Jonas Eek, Utgivningschef Verbum

Tankar för dagen

Se människan – om att mötas i ögonhöjd

Biskop emeritus Hans- Erik Nordin

Kaffepaus

Diakonins idéhistoria

Elisabeth Christiansson, Lektor Ersta Sköndal Högskola

Ensamhet eller oberoende – om det svenska samhällskontraktets existentiella dimensioner

Lars Trägårdh, Professor i historia Ersta Sköndal Högskola

Dagens diakoni mitt i välfärden

Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Med möjlighet till rundvandring i Ersta diakonimuseum (valfritt)

Samtalet – välj spår A eller B

SPÅR A - sal: Bring

Samtal med unga på liv och död

Elin Santell, diakon

SPÅR B - sal: Norrby

Idealitet som utmanar

JanOlof Nordström, teolog och präst

teolog och präst, och
nationell samordnare för nätverket
Ideellt forum i Svenska kyrkan.

Bensträckare

SPÅR A - sal: Bring

Diakoni i digitalt landskap

Karin Ahlqvist, diakon och grundare till diakonibloggen.com

Charlotte Säll, diakon och grundare till diakonibloggen.com 

SPÅR B - sal: Norrby

Nya vänner runt våra bord

Anna Braw, Redaktör till boken Världens fika

 

 

KAFFEPAUS

Diakonen som visselblåsare – Om att ge röst till den som ingen röst ha

Anders Kompass, Fd Diplomat och Chef för FN:S kontor för mänskliga rättigheter

Den utsatta människan – Medmänsklighet utifrån barnens perspektiv

Lars H Gustafsson, Barnläkare och författare

Tankar inför framtiden

Författarsamtal med Sofia Camnerin och mingelavslutning

Snittar och dryck serveras