Välkommen till Se medmänniskan 2017

En konferensdag om diakonins uppdrag och utmaningar! 19 oktober på Ersta konferens & hotell. Se medmänniskan presenteras i samarbete med Bräcke diakoni och Ersta diakoni. Anmäl dig till konferensen Se medmänniskan redan idag!

Talare

 • Jemima Bentham
  Jemima Bentham Diakon Ersta diakoni.
 • Per Eckerdal
  Per Eckerdal Biskop Göteborg stift, tidigare direktor och styrelseordförande på Bräcke diakoni.
 • Louise Gehandler
  Louise Gehandler Diakon och verksamhetsutvecklare inom Bräcke diakoni kring demensfrågor.
 • Agneta Glemme
  Agneta Glemme Präst Bräcke diakoni och tidigare sjukhuspräst.
 • Maude Kardell Wahlbäck
  Maude Kardell Wahlbäck Områdeschef för Bräcke diakonis område Äldreomsorg & Hospice.
 • Susanne Rolfner Suvanto
  Susanne Rolfner Suvanto Leg. sjuksköterska och fil mag i pedagogik. Regeringens särskilda utredare av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.
 • Peter Strang
  Peter Strang Författare och professor i palliativ vård vid Karolinska institutet.
 • Henrik Thörnqvist Kyrkoherde i Bergsjön

Program

Församlingens roll i framtidens vård och omsorg

 1. 08.30
  Registrering och morgonkaffe
 2. 09.00  Sal: Bring
  Inledning  Jonas Eek
 3. 09.15 
  Tankar för dagen Jemima Bentham
 4. 09.30 
  Per Eckerdal
 5. 10:15
  Kaffepaus

Existentiell hälsa

 1. 10.35
  Existentiell hälsa och ensamhet Peter Strang
 2. 11.15
  Att leva med demens –  ett annorlunda liv.  Louise Gehandler
 3. 12.00 - 13.15
  Lunch
 4. 13.15
  Framtidsspaning – vilken förväntan finns på andra aktörer, som Svenska kyrkan och idella organisationer? Susanne Rolfner Sevanto
 5. 14.00
  Attityder om döden – erfarenheter och reflektioner hämtade möten med patienter, gäster, personal och närstående långt ifrån döden ståndet. Agneta Glemme och Maude Kardell
 6. 14.40
  Bensträckare
 7. 14.50
  Diakonisafari – Kulturdiakoni; våga förändra det traditionella diakoni arbetet – verklighetsbaserade och praktiska exempel
 8. 15.30
  Kaffepaus

Diakoni över gränser

 1. 16.00
  Kyrkan är diakoni Henrik Törnqvist
 2. 17.30
  Avslutning och tankar inför framtiden
 3. 17.45-18.45 Sal: Salongen
  Mingelavslutning med författarsamtal: tema Bön och medveten närvaro Cecilia Wadstein, lektör till boken Bön och medveten närvaro