Utskick & inbjudningar

Automatisera medlemskommunikationen med verktyget FörsamlingsPortalen. Det betyder att alla regelbundet återkommande utskick – till exempel till nyfödda och nyinflyttade i församlingen – sker automatiskt.

Själva innehållet är något som kommer från församlingen, men om du inte har tid eller möjlighet att skapa rätt utformning kan vi hjälpa dig med det.

Läs mer på StreamStone.

Församlingstidningar

  • 80% av svenskarna anser att livets viktigaste händelser sker i kyrkan
  • 100 000 människor är med i någon av Svenska kyrkans 5000 körer
  • 56 419 medlemmar gick aktivt ur Svenska kyrkan 2019-2020
  • Verbums församlingstidning landar i 121 600 brevlådor per nummer

Vi kan hjälpa er att sprida Svenska kyrkans budskap till fler än så – vi kan nå alla era medlemmar! Läs mer om Församlingstidningar.

Gör våra artiklar till ditt content

Artikelbanken är till för alla församlingar som behöver innehåll till sin medlemskommunikation; både församlingstidning, sociala medier, hemsidan och broschyrer. Varje månad fyller vi den med nya artiklar och bilder, och du kan enkelt söka fram artikelpaket på teman och nyckelord. Allt material är manuellt granskat för att artiklarna ska upprätthålla en hög standard och det är fritt att använda text och bild i tryckta och digitala kanaler. Läs mer om Artikelbanken.