Nyinflyttadprocessen - välkomna medlemmar till församlingen

Målet med processen är få den inflyttade medlemmen att känna sig välkommen till församlingen och bli introducerad till vad som görs inom församlingen. Att skapa en relation och lägga grunden för att medlemmen ska känna en tillhörighet till sin nya församling. Läs mer om nyinflyttadprocessen på StreamStone.se

 

Berätta om kulturarvet

Många besökare till Sommarkyrkan är nyfikna på den lokala kyrkans historia och kanske också på hur Svenska kyrkan arbetar med och ser på kulturarvet.

Psalmskatten är en viktig del av det kulturarv som Svenska kyrkan förvaltar. Läs om hur Susanne Wigorts Yngvesson vill utmana präster och kyrkomusiker att använda fler psalmer än de vanliga här.

Den hemliga resan är en klurig och spännande berättelse av barnboksförfattaren Ulf Nilsson där den historiska skildringen tar plats i kyrkorummet, tillsammans med charmiga och samspelta illustrationer av Anna Blåder.

Se fler tips till bokbordet här nedanför!

Använd Frälsarkransen

Frälsarkransen är ett användbart verktyg för att prata kristen tro med nya besökare till kyrkan, och många utanför kyrkan känner numera igen den och dess betydelse.

Läs om hur Gustaf Vasa församling i Stockholm använder Frälsarkransen i dopet och i dopsamtalet här.

Ladda ned Andakter med Frälsarkransen här.