Inbjudan till konfirmation

Med vårt verktyg FörsamlingsPortalen ger vi dig möjligheten att automatisera er medlemskommunikation. Det betyder att alla era regelbundet återkommande utskick – till exempel till blivande konfirmander – sker automatiskt.  Läs mer på StreamStone.

Med församlingstidningen når ni ut även till dem som kanske inte har någon kontakt med kyrkan och passar utmärkt för att bjuda in till konfirmation. Läs mer om Församlingstidningar.

Konfirmationstiden

Koppla konfirmandens liv och livsfrågor till Bibeln och kyrkans undervisning med Bibeln, konfirmand, Konfirmandbibeln 3.0, Bibel silver, svart eller lila eller den klassiska Bibeln. Läs mer om våra biblar här

Vi har flera psalmböcker som matchar våra biblar vilket är ett synligt tecken på hur det vi sjunger hör samman med Bibelns berättelser. Läs mer om Psalmböcker.

Vi har konfirmandpass med bibelstudier med samtalsfrågor, vandringar upplevelsevandringar och filmer. Här finns också verktyg för de unga ledarna. Konfirmandpassen finns här.

Levandegör Bibelns berättelser och kyrkans historia med Verbums filmer för konfirmander.

TIPS! Skicka ut en länk till en film och uppmana föräldrarna att se den tillsammans med konfirmanden.

Efter konfirmationen

– för unga ledare

För att hjälpa de unga att fortsätta som ledare och växa vidare i tro och uppdrag har vi flera böcker.

Verktyg för unga ledare ger grunderna i ledarskap, konflikthantering, grupputveckling och återkoppling. 

I Handbok för unga konfirmandledare får den unga konfirmandledaren redskap att hantera frågor kring ledarskap och lärande, tro och tvivel, lekar och samtal. 

Hur kan jag som ledare skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande? Hur kan jag göra det möjligt för alla i gruppen att vara sig själva, oavsett vem en är? Läs mer om Tryggare rum - Verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten.

Tips och verktyg för unga ledare finns också i konfirmandpassen här.

Arbetar ni med Frälsarkransen i grupperna? I Gör mig till din finns lättillgängliga texter om Frälsarkransen och dess pärlor som kan passa de unga ledarna.