Skapa tillfällen för lärande och undervisning

Vilka möjligheter vi har!

Tänk om alla vi som möter församlingsbor i olika verksamheter börjar se varje möte som ett tillfälle att också få tala tro och liv. Att vi helt enkelt tillsammans hjälps åt att skapa tillfällen för lärande och undervisning. Vilken möjlighet! Här finns olika former av innehåll utifrån några av församlingens kontaktytor som kan öppna upp för - och vara ett stöd i - sådana samtal. Böcker, inbjudningar och smarta kommunikationslösningar för att prata med församlingsborna, både de som redan är medlemmar och de som kanske funderar på om de ska bli.