Att läsa Koranen

Göran Larsson
  • 176 sidor
  • Utgiven: 2006
  • ISBN/Art.nr: 52647288

Att läsa Koranen ger en kort introduktion till den muslimska koranvetenskapen och Koranens innehåll.
Koranen är ingen entydig skrift, den kan tolkas på flera olika sätt. Ett annat syfte med boken är att belysa vilka skillnader som finns mellan muslimsk och icke-muslimsk forskning. Vad säger till exempel Koranen om skapelsen, livet och döden?