Gemenskap

Gemenskap

Per-Erik Persson
  • Utgiven: 2004
  • ISBN/Art.nr: 52629505

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

Vad är det som utmärker en kristen kyrka till skillnad från alla andra religioner, organisationer och gemenskapsformer? Det är att man där från begynnelsen - och än i dag - möter ett gudstjänstfirande, centrerat kring ett i olika former gestaltat "evangelium" om Jesus, den för oss korsfäste och uppståndne. Det är därför den gudstjänstfirande församlingen är - och förblir - "kyrkan" i dess ursprungliga och egentliga innebörd. Och gudstjänsten i alla dess mångskiftande former är - och förblir - kyrkans främsta kännetecken. Bibeln, bekännelsedokumenten och gudstjänstböckerna är till som vittnen och vägvisare för ett rätt gudstjänstfirande, exempel på hur man i olika situationer måste förändra för att bevara det ursprungliga evangeliet. Vad innebär då "bekännelsetrohet"? Böner, lovsånger och bekännelse i gudstjänsten är alla formulerade i "vi"-form, "vi" som tillsammans firar gudstjänst. Vad är då vigningstjänstens uppgift? Om "kyrkan" i ursprunglig och egentlig mening manifesteras i den gudstjänstfirande församlingen - vad innebär det för ekumeniken?

Författaren är professor emeritus i systematisk teologi i Lund.