KNT 10 : Efesierbrevet

KNT 10 : Efesierbrevet

  • 328 sidor
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Art.nr: 52634868

Kommentarer till nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.Varje bibelbok behandlas som en helhet men för ett ökat läsvärde delas den upp i mindre avsnitt, så kallade perikoper. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar;
1. Noter som ger en bättre förståelse av bibeltextens detaljer
2. Analys av tolkningen av bibeltexten
3. En klargörande diskussion kring bibeltextens budskap

Kommentaren till Efesierbrevet är skriven av Johnny Jonsson, BD, tidigare högskolelektor vid Teologiska Högskolan, Stockholm.

Hårdband.

Liknande titlar