KNT 19 : Johannesbreven

KNT 19 : Johannesbreven

  • 296 sidor
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Art.nr: 70851049

Denna kommentar till Nya Testamentet uppövar en samläsning av de tre Johannesbreven och börjar med en utläggning av Tredje Johannesbrevet. Även om det första brevet tillhör de mest lästa, behövs ändå de andra två breven för att historiskt förstå det första.

Ingen har tidigare lagt detta judiska perspektiv till grund för en kommentar till Johannesbreven, som författaren gör här. Breven har i allmänhet lästs utifrån ett allmänkristet perspektiv. Även om det perspektivet finns även här, är det framför allt det inomjudiska perspektivet som dominerar kommentaren.

 

Liknande titlar