KNT 2B : Markusevangeliet 8:27 - 16:20

KNT 2B : Markusevangeliet 8:27 - 16:20

Lars Hartman
  • Utgiven: 2005
  • ISBN/Art.nr: 52635292

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

Kommentarer till nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna.Varje bibelbok behandlas som en helhet men för ett ökat läsvärde delas den upp i mindre avsnitt, så kallade perikoper. Perikoperna kommenteras i tre avdelningar;
1. Noter som ger en bättre förståelse av bibeltextens detaljer
2. Analys av tolkningen av bibeltexten
3. En klargörande diskussion kring bibeltextens budskap

Mjukband.

Liknande titlar