Lita lyssna leva
Från 244 kr

Lita lyssna leva

  • 117 sidor
  • Utgiven: 2020
  • ISBN/Art.nr: 52638026
  • 1 ex: 262 kr/st
  • 3 ex: 244 kr/st

I Lita, lyssna, leva – samtalstankar längs vägen bjuder Åke Bonnier in till samtal om den kristna trons innersta kärna. Vad innebär det att vandra i Jesu fotspår och våga lita till, lyssna till och leva Guds tilltal i våra egna liv -också i sammanhang där vi inte trodde Gud var? Vad händer när vi välkomnar osäkerheten och vågar släppa kontrollen om det färdigformulerade och begränsande?

Åke Bonniers herdabrev Resan (Verbum 2014), avslutades med en önskan om att läsaren skulle fortsätta sin resa, både enskilt och i kyrkans gemenskap. Den här boken är skriven längs vägen, där författaren delar olika tankar och perspektiv på vad det innebär att vara kyrka i vårt land och vår tid. 


"Livet är inte statiskt. Ljuset bryter in. I det ljuset anar jag också min djupaste kallelse i kärlekens relation till Gud, mina medmänniskor, också dem jag ogillar, till mig själv och till skapelsen i dess heliga helhet". Åke Bonnier

Recensioner

Peter Streling, BTJ-häftet nr 9, 2020.

Lita lyssna leva

Samtalet har som ämne den kristna tron och hur den ska ta sig uttryck i en ny tid. Som biskop lovade Åke Bonnier att lyssna, lära och leda. Till läsaren riktar han uppmaningen att lita på Gud, lyssna till Jesus och leva med Anden...Åke Bonnier skriver enkelt och kapitlen hänger väl ihop med varandra i denna vision för kyrkan. Både de som är inne i kyrkans liv och de som funderar kring kyrkan kan hitta något i denna bok.

Liknande titlar