Personlig livstolkning och religiös tradition

Personlig livstolkning och religiös tradition

  • 336 sidor
  • Utgiven: 1999
  • ISBN/Art.nr: 52626856

Denna produkt har lite längre leveranstid eftersom den trycks vid beställning.

I boken analyseras grundförutsättningarna för ett religionspedagogiskt arbete utifrån frågan: Är den kristna traditionen intressant som samtalspartner och vilken plats har det personliga i den religiösa traditionen.