Postmodern teologi

Postmodern teologi

  • 286 sidor
  • Utgiven: 2006
  • ISBN/Art.nr: 52647189

Postmodern teologi – en introduktion kastar nytt ljus över de teologiska frågeställningarna och kan upptäcka glömda delar av den teologiska traditionen.
Inom postmodernismen ifrågasätts vår tidigare syn på människan, språket, kunskapen och historien. Också teologins förutsättningar förändras härmed radikalt, men ges också nya möjligheter. I boken finns en längre idéhistorisk beskrivning av den postmoderna teologins framväxt och huvudsakliga frågeställningar samt kommenterade texter av centrala tänkare såsom Jacques Derrida, Slavoj Žižek och Graham Ward.