Resa till enhet
Från 175 kr

Resa till enhet

  • 112 sidor
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Art.nr: 52637920
  • 1 ex: 195 kr/st
  • 3 ex: 175 kr/st

I boken Resa till enhet berättar Equmeniakyrkans tre kyrkoledare om vad de ser som den nya kyrkans största utmaningar och möjligheter – lokalt, regionalt och nationellt – och hur det avspeglar sig i kyrkans verksamhet.

Equmeniakyrkans vision En kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen har format kyrkans teologi där gemenskap är den röda tråden: Gemenskap med Jesus Kristus själv, med varandra och med hela den världsvida kyrkan. Resan till enhet fortsätter.

Olle Alkholm, Sofia Camnerin och Lasse Svensson i samtal med Christina Larsson.