2011 utkom den första utgåvan av Konfirmandbibeln

Titta närmare på Konfirmandbibeln 3.0

– nu kommer en reviderad version av "Gummibibeln" – Konfirmandbibeln 3.0!

Konfirmandbibeln 3.0

Börja i det bekanta! I konfirmandens erfarenhet och vardag – frågor, musik och filmreferenser ger vägar in i bibelberättelserna.

Konfirmandbibeln 3.0 innehåller Bibel 2000, ”Loggboken” på 48 sidor, kartor, försättsblad till varje bibelbok med information om bibelboken samt frågor att arbeta med. 

”Loggboken” som är bearbetad och utökad i 3.0 är skriven av Fredrik Beverhjelm och Rickard Bonnevier och hjälper konfirmanden att bygga en egen relation till bibeltexten. Formgivning: Mrs M.