Analys och rådgivning

Att jobba med kommunikation är att befinna sig i ett fält av ständig förändring. Det kräver mod. Mod att våga prioritera, mod att sätta tydliga mål och mod att följa upp hur det gick. Och det kanske viktigaste av allt –det kräver förmågan att skapa en samsyn kring vart vi ska, och hur vi ska ta oss dit. Ibland är det enklare att be någon som står lite utanför om hjälp. Någon med både inblick och utblick. Så här kan vi stödja:

illustration en vid tavlan skriver och några lyssnar | © illustration Maja Lindén

Kommunikations-
undersökningar

Vi tar fram insikter från medlemmar och församlings-bor och presenterar underlag som både kan ringa in ett nuläge och ange riktning för ett nytt önskat läge. 

Läs mer

Kartläggning och strategi

Hur fungerar arbetssätt och processer? Vad ska vi prioriera och hur kan vi frigöra tid och resurser för det? Alla mår bra av se på sig själva utifrån. Det ger nya perspektiv och skapar förutsättningar för utveckling.

Läs mer

Rådgivning och bollplank

Vi kan kommunikation och har samlat på oss erfarenhet och goda exempel genom  samarbeten med församlingar. Ta stöd av oss - både i de mindre och de större frågorna.
 

Läs mer