Utforska & växa

Utforska möjligheterna, förstå utmaningarna, och väx tillsammans med oss. Genom analys, rådgivning och inspirerande utbildningar hjälper vi både dig och din församling att utvecklas.

Utforska


Rådgivning, analys och strategisk planering

Medlemsresan 

Medlemsresan är en interaktiv nulägesanalys i workshop-form som landar i en rapport med konkreta rekommendationer och vägar framåt.

Läs mer

Kommunikationsrådgivning

Vi kan kommunikation och har samlat på oss både erfarenhet och goda exempel genom samarbeten med ett hundratal församlingar. Ta stöd av oss - både i de mindre och de större frågorna.

Läs mer

Kartläggning

Hur fungerar arbetssätt och processer? Vad ska vi prioriera och hur kan vi frigöra tid och resurser för det? Alla mår bra av se på sig själva utifrån. Det ger nya perspektiv och skapar förutsättningar för utveckling.

Läs mer

Medlemsfeedback

Vi tar fram insikter från medlemmar och församlingsbor och presenterar underlag som både kan ringa in ett nuläge och ange riktning för ett nytt önskat läge. 

Läs mer

Växa


Utbildning, workshops och inspiration

Kyrkoåret – för dig som inte är teolog

En webbutbildning för dig som kommunikatör. Här tittar vi närmare på kyrkoåret, vad det är och vad vi ska ha det till? Du får också tips på nya sätt att kommunicera kyrkoåret. Gå den när det passar dig!

LÄS MER

Kommunikationsteologi för alla

Svenska kyrkans största utmaning är kommunikativ. Det är en av hörnstenarna i denna workshop där vi ställer frågorna och ni ger svaren.  

Läs mer

Filmer för lärande

Följ med till historiska och avgörande platser där prästen Jonas Eek  levandegör Bibelns berättelser och kyrkans historia.

Läs mer

Teo Talks - teologi på 18 minuter

Välkommen att botanisera i ett bibliotek av korta teologiska inspel som ger eftertanke och inspiration.

Läs mer