Möt Annette Nordlinder

- kyrkoherde i Alnö församling

Porträtt på Annette Nordlinder | © Alnö församling

Vårt sammanhang:

Alnö ligger nära Sundsvall, dit många av öns invånare arbetspendlar. Det bor runt 8 800 personer på Alnö och av dessa är 6 300 medlemmar i Svenska kyrkan. Medelåldern är relativt låg och det finns många barnfamiljer i hushållen. I församlingen finns två kyrkor, ett gravkapell och ett församlingshem.
 

Våra kommunikativa utmaningar:

Att formulera och nå ut med det som gör Alnö församling och Svenska kyrkan relevant för människor i dag i alla samtidens svåra utmaningar och frågor. Den utmaningen vet jag att vi inte är ensamma om. Det finns så många vägar att informera och kommunicera idag, vilket gör det mer komplext. För ett antal år sedan kunde vi ha en annons i lokaltidningen och få ett stort genomslag för en rimlig peng. Så ser det inte ut nu. Vi människor styr och väljer mer och mer själva vilka flöden vi vill följa och vilken information vi vill ta till oss. De gemensamma arenorna för att kommunicera är inte lika många.

Inom de här områdena samarbetar Alnö församling med Verbum: 

Annette om samarbetet med Verbum

Tillsammans med kyrkorådet har vi arbetat med Jonas Eeks bok Kompass Framtiden där kommunikation ju är ett av kardinalstrecken. Att boken innehåller fyra tydliga områden och är frågedriven är en styrka. Det gör att vi kan jobba med den teologiska reflektionen på ett systematiskt sätt och införliva den i vårt sammanhang.

Samarbetet kring dopsatsningen har varit toppen. Det finns en genomtänkt process som vi kan lita på och som rullar på med kontinuitet. 

Inför Allhelgonahelgen gjorde vi ett kampanjutskick där vi bjöd in till en orgelsaga för barn i gravkapellet. Vi var osäkra på om någon skulle komma, men kapellet blev nästa fullsatt och många sa att de hade läst vykortet de fick hem i brevlådan. Det är ju jätteroligt att få ett kvitto på att vi nått fram.