Möt Johan Nilsson

- kommunikatör i Märsta pastorat

porträtt på johan nilsson

Vårt sammanhang:

Märsta pastorat består av fyra församlingar, med olika karaktär och förutsättningar. Vi har en församling kring centralorten Märsta, två landsortsförsamlingar och en församling med mångkulturell demografi och lägre tillhörighet. Mitt i allt har vi flygplatskyrkan på Arlanda både för resenärer och de många som arbetar där. Geografiskt ligger vi i Stockholms län, men hör till Uppsala stift.

Våra kommunikativa utmaningar:

Jobba med kontinuitet och framförhållning. Som kommunikatör finns en utmaning i att hitta balans mellan det verksamhetsnära som varje vecka behöver göras och att frigöra tid för de mer strategiska och utvecklingsinriktade frågorna. Min målsättning är att vi tillsammans i pastoratet ska ha mer framförhållning och kontinuitet i vårt kommunikationsarbete. För om vi skapar en stabil bas kan vi också agera snabbare på nya behov som uppstår.  

Inom de här områdena samarbetar Märsta pastorat med Verbum: 

Johan om samarbetet med Verbum

Vi har valt att samarbeta med Verbum i vår dopkommunikation och i kommunikationen med nyinflyttade. För oss är det ett sätt att få jobbet gjort, med systematik och kontinuitet, samtidigt som det just frigör tid.