Möt Lena Skoting

– kyrkoherde i Säffle pastorat

porträtt på lena skoting | © mikael johansson

Vårt sammanhang:

Småstad med stor omgivande landsbygd. Hög tillhörighet på 72 procent i hela pastoratet. I vissa församlingar upp mot 90 procent, men betydligt lägre i stan där det finns en större religiös mångfald. Två tredjedelar av församlingsborna bor i stan, resten i landsbygdsförsamling. Det finns goda relationer med lokalsamhället inklusive lokala medier.

Våra kommunikativa utmaningar:

·      Nå och bygga relationer med unga vuxna under 40. Vi har haft ett aktivt ungdomsarbete i många år, men märker nu att det fria gymnasievalet gjort att fler ungdomar väljer att gå i skolan på annan ort. Det gör att vi tappar en naturlig kontaktyta. I de upparbetade kommunikationskanaler (mycket lokalpress) som finns inom pastoratet når vi inte den målgruppen. Inte heller når vi dem via de sociala medier där pastoratet är aktiva.

·       Hålla relationer levande för att fortsätta vara kyrkan mitt i byn och mitt i stan. Vi behöver fortsätta berätta om vilka vi är och vad vi gör, men på lite nya sätt. Vi behöver öka vår kunskap om hur vi kan kombinera och anpassa kanaler och budskap för att både nå ut och nå in hos de vi kommunicerar med.

·      Intern samsyn kring riktning och prioriteringar. Kommunikation är ett prioriterat område för oss och det ansvaret bär vi tillsammans som församlingar och pastorat. Allt vi är och gör kommunicerar. Därför är det viktigt att vi tar tid för att prata igenom vilken riktning vi gemensamt ser som anställda, förtroendevalda och ideella. Vad ska vi prioritera och varför?  Det är såklart ett ständigt pågående samtal som behöver utgå från en teologisk reflektion.

Inom de här områdena samarbetar Säffle pastorat med Verbum: 

Lena om samarbetet med Verbum

Verbum har haft en utbildningsinsats kring teologi och kommunikation tillsammans med oss, anställda och förtroendevalda. Det har lett till en ökad reflektion och motivation när vi pratar och tänker medlemskommunikation.

För oss är det värdefullt att kunna bolla frågor utifrån de utmaningar vi ser. Hur vi kan tänka framåt och vilka olika vägval som finns. De samtalen upplever jag att vi kan ha med Verbum. Sen uppskattar jag det konkreta och handfasta. Att det finns lösningar vi kan använda och goda exempel som vi kan få inspireras av för att göra vår kommunikation bättre.