U som i utveckling 

Verksamhetsutveckling i teori och praktik

Det finns ett ordspråk som säger: Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans.  Ett sätt att få individ, grupp och organisation att dra åt samma håll är att satsa på gemensamma utbildningsinsatser, där samsyn kring mål och riktning skapas i en process präglad av dialog och reflektion.

I utbildningen U-som i utveckling – Verksamhetsutveckling i teori och praktik får ni i arbetslaget jobba tillsammans med en modell, utvecklad i och framtagen för kyrkligt utvecklings- och förändringsarbete. U-modellen är användbar i en mångfald av områden. Det kan vara i arbetet med församlingsinstruktion eller verksamhetsplan, i gudstjänstutveckling, arbetet med ideella eller konfirmandarbetet för att nämna några.

Under processledning av Maria Åkerström och Carl Jyllermark, författare till Handbok för verksamhetsutveckling, får ni steg för steg arbeta er igenom de olika stegen i modellen utifrån ett case eller exempel från er lokala kontext. En utvecklingsprocess går naturligtvis inte att snabbspola sig igenom på tre timmar. Det är heller inte målet med utbildningen. Målet är att ni som arbetsgrupp ska få med er en metod och ett gemensamt förhållningssätt att jobba vidare med i er verksamhet.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs under 3 timmar i workshop-form, där ni som arbetslag är aktiva och delaktiga i processen.

Kostnad och antal deltagare

Kostnaden för hela arbetslaget (upp till 15 deltagare) är 14 500 kronor exklusive moms. Utbildningen genomförs för ett arbetslag/en arbetsgrupp per tillfälle och utgår från Handbok för verksamhetsutveckling.  5 exemplar av boken ingår i priset. Vill ni köpa fler får ni en kod vid anmälningstillfället som ger 15 % rabatt på ordinarie pris.

Utbildningen är webbaserad och kan genomföras via Zoom eller Teams. Vi rekommenderar att var och en sitter ostört vid en egen dator, då det blir enklare för alla att följa med.

Frågor och anmälan

Kontakta utbildning@verbum.se för information om aktuella tilfällen.

Utbildningsledare: Maria Åkerström och Carl Jyllermark

Aktuella utbildningstillfällen
Kontakta utbildning@verbum.se för information om aktuella tilfällen.