Medlemsresan – en workshop kring er kommunikation

Vi hjälper er att på ett kul sätt kicka igång tänket kring hur kommunikationen kan målgruppsanpassas och formas utifrån vem mottagaren är och var den befinner sig i olika cykler. Vi tittar på livscykeln, årscykeln och medlemscykeln och därefter hjälps vi tillsammans åt att hitta olika kommunikationssätt.

Ni gör redan idag en hel del medlemskommunikation – inbjudningar, affischer, nyhetsblad med mera – men troligen har ni inte en övergripande bild över det ni kommunicerar till medlemmarna, eller en genomtänkt plan för vad ni kommunicerar till medlemmarna under året.

Vi har erfarenheterna och metoderna för att i workshop-form kartlägga det ni gör kring kommunikation och sedan ta det till en ny nivå där vi gemensamt analyserar kommunikationen utifrån medlemmarnas behov och önskemål – allt för att ni ska bli mer riktade och relevanta i dialogerna med medlemmarna.

Grundläggande för detta arbete är att dela in medlemmarna i olika ålders- eller intressegrupper och sedan analysera viktiga händelser för de olika grupperna under året. När vi gjort denna analys har vi en bra bild över behoven som medlemmarna har och kan ta nästa steg vilket är att lägga till kyrkans årskalender.

Resultatet blir en tydlig och användbar dokumentation, som StreamStone hjälper er ta fram, över vad och hur ni bör kommunicera med medlemmarna över året. Den bild över kommunikationsbehoven som då växer fram kan kännas överväldigande – behoven visar sig vara klart större än vad ni har kraft att åtgärda. Det är då vi gemensamt tar nästa steg och börjar prioritera de områden som är viktigast för er – det kan vara barn, ungdomar 10 till 15 år, unga vuxna eller något annat. När ni valt ett område eller en åldersgrupp hjälps vi åt att kartlägga hur den kommunikationen ska se ut för att dels vara meningsfull för medlemmarna och dels hur den ska stötta eller bidra till era verksamheter.

Resultatet av detta arbete blir en kommunikationsstrategi för det område ni valt. Med den i din hand är det sedan enkelt att skapa kommunikationen och få den att hända. När du kommit såhär långt har du funnit en arbetsmetod för hur ni ska kartlägga er medlemskommunikation utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Och vi kan lova att resultatet kommer bli bra, mätbart och uppskattat.

Med kunskapen och den nya arbetsmetoden kan ni sedan arbeta er igenom område för område och på så sätt ta påbörja ett förändringsarbete som över något år kommer skapa skillnad.

Pris: 18 000 kr inkl moms

Workshopledare: Caroline Hedin

Kommunikationsrådgivare och projektledare på Streamstone/Verbum. 

Caroline Hedin | © Foto: Marcus Gustafsson

Kontakta oss

Caroline Hedin, Telefon: 070-389 25 58, Mejl: caroline.hedin@streamstone.se