Ta ut kompassriktningen

Få hjälp med att ställa rätt frågor för att arbeta fram era svar – workshop med Jonas Eek.

Varje församling behöver föra strategiska samtal om sig själv och sitt uppdrag. Var befinner vi oss? Varför finns vi här? Vart ska vi och hur ser vår längtan ut?

Diskussionerna behöver föras kontinuerligt, men kan accentueras i samband med arbetet med nya förtroendevalda eller en ny församlingsinstruktion. Oavsett vilket är det viktigt att omvärlden och kyrkans teologiska grund lyfts in i samtalet.

Välkommen till en workshop där Jonas Eek (präst, författare och opinionschef på Kyrkans Tidning) delar med sig av tankar och erfarenheter kring kyrkans läge och uppdrag. Ofta är församlingars frågeställningar gemensamma i olika miljöer. Svaren däremot är, precis som expertisen, lokala och församlingsbundna. Tillsammans utforskar vi vilka svar som finns för din församling?

Workshopen varvar föreläsande input med samtal kring diverse frågeställningar.

Frågor? Kontakta utbildning@verbum.se

Workshopen utgår ifrån boken Kompass framtiden. Den handlar om kyrkans omvärld, självbild, kommunikation och reformation. Till varje område finns ett antal konkreta frågor, tänkta som ingångar till den gemensamma reflektionen över boken och dess ärende.

Föreläsningen vänder sig till såväl medarbetarlag som till förtroendevalda i kyrko- eller församlingsråd. Att samla förtroendevalda och medarbetare vid samma tillfälle är en god idé för att tillsammans finna kompassriktningen för det egna sammanhanget. 

Föreläsningen erbjuds på plats hos er, men kan också ske digitalt beroende på era önskemål.

BOKA NU

Workshopledare: Jonas Eek

Info: mejla till utbildning@verbum.se för information om aktuella tillfällen, pris och funderingar kring upplägget.