Teologisk och pedagogisk grund i konfirmandarbetet

I arbetet med handlingsplanen är det viktigt att få samtala om den teologiska grunden för konfirmandarbetet och utforska de samband som finns mellan teologi och pedagogik.   

Välkommen till en workshop där Jonas Eek (präst, författare och opinionschef på Kyrkans Tidning) delar med sig av tankar och metoder kring hur ungdomars livsfrågor kan knytas närmare Bibeln och kyrkans undervisning utifrån nyantagna riktlinjer.

Workshopen varvar teoripass med övningar och samtalsfrågor i mindre grupper och genomförs online via Zoom. 

Frågor? Kontakta utbildning@verbum.se

Workshopledare: Jonas Eek.

Datum och tid: 

Mejla utbildning@verbum.se för information om kommande tillfällen.

Pris: 329:- inklusive moms per person