Värd i Guds tjänst - utbildning för dig som är kyrk- och gudstjänstvärd!

Utbildning i tre delar.

Hej kyrk- och gudstjänstvärd!

Välkommen till en serie webbinarier med ett övergripande tema för varje tillfälle. Ett forum för inspiration, fördjupning och erfarenhetsutbyte med kyrk- och gudstjänstvärdar från andra delar av landet. 

Första gången vi träffas handlar det om att möta människor, andra gången om att läsa bibeltext så att den berör och sista tillfället står kyrkorummets berättelser i fokus. 

Domkyrkokaplan Ulf Lindgren, som har skrivit boken Värd i Guds tjänst och som har ett förflutet som lärare, kommer hålla korta föreläsningspass som varvas med samtal i mindre grupper. Där finns möjlighet att dela tankar och erfarenheter med kollegor runt om i landet.

Pris: 299 kronor per deltagare och tillfälle inklusive moms. 

Mer information: Webbinariet hålls på Zoom. Länk och information skickas ut tillsammans med bekräftelsemejlet.

Kontakta utbildning@verbum.se för information om kommande tillfällen!

Kursledare: Ulf Lindgren

Aktuella datum:

Kontakta: utbildning@verbum.se för information om kommande tillfällen!

utbildningen gav konkreta tips för kyrkvärdsrollen, kyrkorummets historiska bakgrund samt att få höra hur olika kyrkvärdsrollen kan vara runt om i Sverige 

– tidigare kursdeltagare om utbildningen.