Så leder du möten till effekt

Onlineutbildning

Något ska hända! Det är faktiskt så. Ett möte finns inte till för sin egen skull, det är formen för att kunna ta nästa steg i en process. Låt oss använda vår gemensamma tid på ett värdefullt sätt. Här har du som mötesledare en viktig, ja faktiskt helt avgörande roll, i förhållande till gruppen och de ärenden som ska drivas. 

I den här utbildningen får du inspiration, kunskap och konkreta verktyg för att kunna förbereda, planera och leda engagerande och hållbara möten som bidrar till goda effekter. Och det gäller oavsett om vi har möten i samma rum, ser varandra bakom en skärm eller en mix däremellan. 

Utbildningen består av tre digitala utbildningstillfällen, där lärandepass varvas med samtal/reflektioner och konkreta övningar. Mellan utbildningstillfällena får du övningar att jobba med på hemmaplan. Dessa får du återkoppling på enskilt och/eller i grupp.  

I utbildningen lotsar vi dig genom tre bärande perspektiv: att leda möte, att leda gruppen och att leda dig själv. Tre parallella processer som du som mötesledare både behöver vara medveten om och arbeta aktivt med innan, under och efter mötet. Du kommer både få reflektera över och träna dig i hur möten kan ändra gestaltning utifrån hur de designas och planeras. 

För vem?

Utbildningen är för dig som vill utvecklas i din roll som mötesledare. Du kan till exempel vara chef, ordförande, arbetsledare eller projektledare, där du i din roll leder olika typer av möten, med olika syften och mål.

Utbildningsform

Onlineutbildning via Verbums lärplattform Learnster. Utbildningen består av tre digitala utbildningstillfällen, där lärandepass varvas med samtal/reflektioner och konkreta övningar. Mellan utbildningstillfällena får du övningar att jobba med på hemmaplan. Dessa får du återkoppling på enskilt och/eller i grupp.  

Utbildningstillfällen

Utbildningen genomförs både som öppen utbildning för enskilda deltagare, eller för hela arbetsgrupper. Är ni fler än fyra personer från samma arbetsplats som vill gå utbildningen, kontakta oss för ett anpassat upplägg. 

Pris

3 995 inklusive moms per deltagare.

Anmälan

Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mejl till utbildning@verbum.se. När du är registrerad på utbildningen får du en inloggning till Verbums lärplattform, där du hittar mer information och material inför utbildningen. Anmälan är bindande och personlig.


Ing-Marie Rundwall har arbetat hela yrkeslivet med utvecklingsfrågor och ledarskap i roller som, stiftskonsulent, rektor, förvaltningschef och utbildningsdirektör. Hon är utbildad församlingspedagog i grunden och har en masterexamen i Ledarskap och organisation. I nuläget arbetar Ing-Marie med styrnings- och ledningsfrågor, coachning av chefer, processledning och ledningsgruppsutveckling genom eget företag.

 

Så här säger tidigare deltagare om utbildningen:

 
Jag tycker att blandningen av momenten varit det bästa! Att det funnits utrymme både för teoripass, gruppsamtal och att utbildningsledaren återkopplat till oss under teoripassen. Teorin har kopplats till konkret erfarenhet. 

Jag har börjat reflektera över hur jag leder och genomför möten. Jag har fått många bra tips för att bli bättre på möten och tar verkligen med mig insikten om hur viktigt ett första intryck och ett sista avtryck är.

Att vara väl förberedd inför ett möte och vara tydlig inför deltagarna och vad de behöver veta innan mötets gång. Att under mötets gång ha en tydlig uppstart i vad detta möte kommer att innehålla, att se alla, våga sätta ord på vad det finns för energier och se till att mötet framskrider som det är tänkt. Att efter mötet avsätta tid för analys och efterarbete. 

När jag anmälde mig till utbildningen hade jag precis avslutat ett väldigt dåligt möte och jag var frustrerad. Det jag kan säga är att de tankesätt och verktyg jag fått med mig från utbildningen har fungerat. Det har hänt något i min grupp och de möten vi har. 

Jag har fått handfasta modeller att pröva, utforska och ”sätta”. En sak jag tar med mig är hur olika personligheter kan hanteras under ett möte samt hur jag som ledare kan främja grupputveckling. 

Jag tar med mig en ryggsäck med självförtroende. Att våga leda med större tydlighet och pondus.
 

Utbildningsledare: Ing-Marie Rundwall

Utbildningsomgång 2: 
13 oktober 13.00–15.00,
27 oktober 13.00–15.00,
24 november 13.00-15.00