Rusta era förtroendevalda

inför deras viktiga uppdrag!

Förvänta det oväntade

Andakt till 3 december av Carin Dernulf – Ur Hela mitt hjärta. Folket var fyllt av förväntan, och...

Läs artikeln

Ljusen blir vackrare i mörkret

Jultiden präglas av värme, ljus och ett glatt budskap. Prästen Hanna Stark tycker att bilden haltar...

Läs artikeln

Scen 1 ur Lilla fredsboken

I Lilla fredsboken - Om att vara följare till Jesus på fredens väg finns tolv scener ur Bibeln där...

Läs artikeln