Låt alla hushåll få information om kyrkovalet

Kyrkovalstidning 2021

Precis som inför kyrkovalet 2017 erbjuder Verbum en tidning som delas ut till alla hushåll i ert område. Syftet är att informera om valet och att få fler att komma till valurnorna.

Tidningen är på 20 sidor, varav fyra kan fyllas med lokalt innehåll – exempelvis för att visa upp församlingens olika verksamheter och presentationer av de lokala nomineringsgrupperna. Det finns också plats för lokala inslag på omslaget.

De gemensamma sidorna innehåller förutom allmän information om kyrkovalet, hur kyrkan är organiserad och hur det går till att rösta, även reportage från olika slags verksamheter som kyrkan arrangerar – sådana verksamheter som den som deltar i valet är med och beslutar om. Det blir en påtaglig anledning att gå och rösta.

Valtidningen är ett enkelt sätt att nå ut lokalt med information om kyrkovalet till alla i församlingen eller pastoratet. Den delas ut till alla hushåll ungefär samtidigt som röstkorten landar i brevlådorna hos de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Det preliminära priset är 7,30 kr/tidning (inkl. moms) för produktion, tryck och distribution.

Kyrkovalstidningen 2017

Bläddra i kyrkovalstidningen från 2017