Informera alla hushåll om kyrkovalet

Kyrkovalstidning 2021

Precis som inför kyrkovalet 2017 erbjuder Verbum en tidning som delas ut till alla hushåll i er församling. Syftet är att informera om valet och att få fler att komma till valurnorna.

Kyrkovalstidningen kommer innehålla praktiska fakta om valet, ge en tydlig bild av hur Svenska kyrkan är organiserad och förklara varför Kyrkovalet spelar roll. 

Här kommer även finnas reportage från olika delar av landet för att ge en bild av Svenska kyrkans breda verksamhet – från sjukhuskyrkan, sorgegrupper och diakonala insatser under coronapandemin till kulturarvet och arbetet med barn och unga.

Tidningen är på 20 sidor, varav fyra kan fyllas med lokalt innehåll – exempelvis för att visa upp församlingens olika verksamheter och presentationer av de lokala nomineringsgrupperna. Det finns också plats för lokala inslag på omslaget.

Valtidningen är ett enkelt sätt att nå ut lokalt med information om kyrkovalet till alla i församlingen eller pastoratet. Den delas ut till alla hushåll ungefär samtidigt som röstkorten landar i brevlådorna hos de som är medlemmar i Svenska kyrkan.

Priset är 7,30 kr/tidning (inkl. moms) för produktion, tryck och distribution till alla hushåll i er församling med Svensk direktreklam.

Det tillkommer en engångsavgift på 12 000 kr (inkl. moms) om ni väljer egen edition av tidningen.

Välkomna att höra av er med frågor eller önskemål i formuläret nedan!

Det är ett fint erbjudande att kunna köpa en kyrkovalstidning med lokalt innehåll. Det sparar väldigt mycket tid för mig och är värt varenda krona.

Linnéa Malmborg är kommunikatör i Svenska kyrkan i Järna och Vårdinge.  Hon rekommenderar Kyrkovalstidningen med de lokala sidorna.

•    delas ut till alla hushåll i församlingen
•    innehållet följer Kyrkokansliets fokusområden för Kyrkovalet
•    gör 4 egna lokala sidor - om ni vill
•    kontinuerlig kontakt med Verbum under hela produktionen

 

Kontakt

Kristina Wänblom,  08-743 65 38kristina.wanblom@verbum.se

Frågor och svar om Kyrkovalstidningen

Bläddra i kyrkovalstidningen från 2017