Det här är vi

Vi jobbar för att er församling ska betyda mer för fler!

Väcker frågan ”Hur blir vi fler?” inspiration eller provokation i dig?


Vi tänker att det handlar om att hålla två perspektiv igång samtidigt. Att både måna om och glädjas över de som hittat till kyrkan och att längta efter att nå fler. Både tacksamhet och otålighet. Både glädje och sorg. Farligast är likgiltigheten – eller passiviteten. När vi inte gör något för att vi inte vet vart vi ska börja. Lås oss hjälpas åt att inte fastna där. 

Vi tänker också att det handlar om relationer. För när vi kan bygga meningsfulla relationer till och mellan människor, kan vi bygga församlingar som betyder mer för fler. Och här är såklart kommunikation ett centralt verktyg – en självklar del av kyrkans sändning. Tro och teologi behöver kommunikation för att nå ut. Och kyrkans kommunikation behöver tro och teologi för att ha något att nå ut med - något som kan nå in till människor.

Just där - i skärningspunkten mellan kommunikation och teologi - hittar du vår utgångspunkt. När vi utvecklat våra tjänster inom församlings- och medlemskommunikation har det varit utifrån målet att er församling ska betyda mer för fler.

En stor del av detta arbete startades i bolaget StreamStone som Verbum förvärvade hösten 2019. Där hade grundaren och superkommunikatören Ulf Dubois utvecklat smarta kommunikationslösningar för församlingar som ville målgruppsanpassa och automatisera delar av sin medlemskommunikation. Tillsammans med Ulf jobbade vi under tre år för att utvecklas vidare och utforska hur vi bäst skulle koppla ihop Streamstones kunskap inom medlemskommunikation och medlemsutveckling med Verbums förankring och kunskap att skapa innehåll om kyrkan för kyrkan.

Med samma mål som tidigare jobbar vi nu vidare under Verbums paraply för att vara ett stöd i församlingens kommunikation – både med medlemmar och med alla församlingsbor!

 

illustration på den spännande maskinen processmotorn | © illustration Maja Lindén


Kunskapen om vad Svenska kyrkan är och gör är låg. Ökar vi kunskapen om vilka kyrkan är och vad kyrkan gör får vi fler medlemmar som också stannar kvar.

Vår viktigaste insikt från samtal med människor som antingen är passiva medlemmar eller inte medlemmar idag.
 
 

porträtt på simon sjögren

Simon Sjögren -  församlingsrådgivare
– Med ena foten i Svenska kyrkan och andra inom frikyrko-rörelsen har jag med egna ögon fått uppleva vilken betydelse försam-lingar kan ha i människors liv. Tack vare min erfarenhet från opinionsbildning, kyrka och försäljning hoppas jag kunna hjälpa församlingar att nå ut till fler. Jag drivs av tanken att genomtänkt och välgrundad kommunikation bygger förtroendeingivande relationer

Porträtt på Caroline Hedin | © Mikael Johansson

Caroline Hedin - kommunikationsrådgivare 
– I 15 år har jag jobbat som kommunikatör i Svenska kyrkan. Under dessa år har jag hunnit med församlingar i innerstad och förort, i pastorat och på stiftskansli som arbetsplatser. Det gör att jag i dag förstår många av era utmaningar och ser vad vi kan bidra med för att underlätta och utveckla. Det är otroligt givande att kunna bidra på detta sätt med min erfarenhet.

porträtt på sophie ekman | © mikael johansson

Sophie Ekman - redaktör för församlingstidningarna
–  Jag har arbetat med innehålls-produktion i flera kanaler under många år och brinner för de riktigt bra berättelserna. De där som kittlar oss och berör, är relevanta och intressanta, som ger sin publik någon form av värde. Och var hittar vi dem? Jo, genom att lyssna på människorna som berättelserna handlar om, mitt i deras verklighet där allt äger rum. 

porträtt på martina cronér | © mikael johansson

Martina Croner - affärsområdeschef
– Min drivkraft är att fler människor ska få uppleva vad Svenska kyrkan är och gör. För mig handlar det i grunden om relationer. För när vi bygger meningsfulla relationer till och mellan människor, då bygger vi församlingar som betyder mer för fler. Och där är ju kommunikation ett verktyg för att både nå ut och nå in. I alla fall när den är genomtänkt, äkta och anpassad för mig.

Annika Waldenström är VD för Verbum

Läs om några av våra samarbeten!