Innehåll och form

Innehåll är Verbums kärna. Här har vi vår spetskompetens. Det kan handla om att kommunicera livsfrågor och kristen tro på ett sätt som knyter kyrkan närmare människor. Det kan också handla om att berätta om hur vår kristna tro tar sig uttryck och får konsekvenser i församlingens olika verksamheter. Vi har också vassa formgivare och fotografer på plats som visuellt kan lyfta och paketera innehållet.

Två tryckta Verbum artiklar samt en laptop och en telefon som visar Verbums artiklar online.

Församlingstidningar

Ni är experter på er församling  – vad vi kan hjälpa till med är inspirerande artiklar, formgivning och redaktionellt stöd. 

Läs mer

Artikelbanken

I artikelbanken finns texter och bilder - färdiga att använda i er medlems-kommunikation, oavsett kanal. 

Läs mer

Produktionshjälpen

Du har en idé och ett behov av att kommunicera ut den. Men ibland finns inte resurserna eller tiden. Då kan vi hjälpa till.

Läs mer