OM VERBUM

Om Verbum

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler. Genom gediget kunnande om
församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina
verksamheter och nå sina mål.

Verbums huvudägare är Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och ingår i koncernen Berling Media AB.

Verbum Visar Vägen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev & följ oss på sociala medier

NYHETSBREV